НАТИСНИ ГАЗТА! ОСВОБОДИ ДРАКОНА!
 

Super Select

Super Select
23 Април 2023г.
23 Април 2023г.
Super Select
10 Септември 2023г.
10 Септември 2023г.
 
Super Select
12 Ноември 2023г.
12 Ноември 2023г.
 

Super Select и Junior Super Select са състезателни формати, насочени към всички запалени по моторните спортове. Участниците се състезават по между си, в равни условия,определени единствено и само от времето за обиколка,независимо от мощност и обем на двигателя,както и от използваните гуми.

Loading...