НАТИСНИ ГАЗТА! ОСВОБОДИ ДРАКОНА!
 

Ценоразпис

Проблем със зареждане на календара
Зареждане
 

Цените са с включен ДДС

1. За всяка запазена събота или неделя, наемателя доплаща такса от 250 лв на ден ( с включен ДДС ) за техническо обслужване.

2. Дата в календара се запазва и обявява след предлащане на 20% от таксата. Останалите 80% са дължими преди датата на събитието.

3. Датата се запазва минимум една седмица предварително.

4. Преди подписване на договора за наем, организаторът на съответното събитие е длъжен да предостави програма за съгласуване от страна на ръководството на пистата, но не по късно от една седмица преди датата на мероприятието. Програмата се одобрява с взаимното съгласие на двете страни (наемодателя и наемателя).

5. Наемът за уикенд включва ползване на трасето, паркинг и помещение за офис на организаторите, като цената е за 8 часа ползване на пистата и 10 часа за цялото съоръжение.

6. Преди всяко мероприятие се подписва договор за ползване и приемо предавателен протокол.

7. За непублични мероприятия организаторът изготвя пропуски на посетителите или предоставя списък.

8. Наемателят на пистата е отговорен за съблюдаване спазването на правилата за безопасност на пистата и опазването на съоръжението, както и за подсигуряването на необходимия персонал и оборудване за провеждане на мероприятието.

9. Писта Дракон си запазва правото да договаря по-високи цени от посочените в ценоразписа, в зависимост от мащаба и формата на събитието и излизане от стандартното използване на съоръжението от страна на наемателя.

Loading...